AVG

AVG (GDPR)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.

De AVG is ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). GJ Plaagdierbeheersing verwerkt persoonsgegevens van onze klanten en zal met ingang van 1 mei voldoen aan de nieuwe wet.

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gaan daarom zorgvuldig met u gegevens om en behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat we u gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening goed te laten verlopen.

Uw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij anders vermeld.

GJ Plaagdierbeheersing is volledig transparant omdat we graag willen dat iedereen de controle en het overzicht heeft over wat er met gegevens gebeurt. In het overzicht hieronder splitsen we het voor u uit, zodat het ook echt transparant is.

Vanzelfsprekend staan we u graag te woord als u nog vragen heeft over ons privacy beleid.

Wat doen we met uw NAW-gegevens?
– In de basis hebben we deze gegevens nodig om een overeenkomst met u te kunnen sluiten.
– Om een gepersonaliseerde e-mail te sturen gebruiken wij enkele onderdelen.
– Het kan zijn dat we in het incassotraject uw gegevens bijvoorbeeld delen met het incassobureau.
– Voor de registratie of aanvraag van een product

Wat doen we met uw bankgegevens?
– Deze gebruiken we voor het uitvoeren van een automatische incasso.

Wat doen we met u e-mailadres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het bestelproces.
– Deze gebruiken we om u toegang te geven tot onze systemen.
– We sturen u noodzakelijke serviceberichten (uitschrijven niet mogelijk)
– Deze gebruiken we voor het verzenden van verkoopgerichte e-mails (uitschrijven mogelijk)

Wat doen we met uw IP-adres?
– Deze gebruiken we voor de verificatie tijdens het bestelproces.
– Het adres is voor ons zichtbaar zodra u systemen of formulieren bezoekt of gebruikt binnen het GJ Plaagdierbeheersing platform, met als doel fraudebestrijding.

Waar blijft uw data?
– Alle data bewaren wij binnen Nederland in een datacenter, tenzij anders vermeld.

Recht tot inzage
– Alle persoonsgegevens die we van u verwerken, mag u inzien en wordt (op verzoek) aangepast .

Recht tot vergeten
– u mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laten we u natuurlijk altijd weten waarom we uw gegevens niet kunnen wissen.

GJ Plaagdierbeheersing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018.